a 9-a Conferință Națională de Pneumologie Pediatrică
Eveniment virtual
Joi, 1 octombrie – Sâmbătă 3 octombrie, 2020

Încărcare rezumate

Comitetul știinţific invită autorii să trimită rezumatele, atât în limba română (cu diacritice) cât şi în limba engleză, pentru evaluare şi includere în programul conferinţei. Rezumatele trebuie să conțină informații noi și să nu fi fost prezentate până acum.

 

Rezumatele pot fi trimise doar prin încărcarea acestora online în website-ul conferinței. Este necesară înregistrarea prealabila on-line, a cel puțin unuia dintre autori pentru a încărca rezumatul.

  • Data limită de încărcare a rezumatelor: 15 septembrie 2020

 

Puteţi verifica personal dacă rezumatul a fost corect încărcat, sau puteţi face modificări accesînd pagina de “profil al participantului” secțiunea REZUMATE.

Eventualele modificări se pot face până la data de 15 septembrie 2020.

Nu există o limită a numărului de rezumate pe care un participant le poate trimite. Rezumatele vor fi evaluate de Comitetul Știinţific iar comunicarea acceptării rezumatului va fi transmisă în cel mai scurt timp posibil.

Pregătirea rezumatelor

Rezumatele lucrărilor vor fi redactate în format text atât în limba română cât şi în limba engleză, respectând următoarele cerinţe:

  • Textul în limba română cu diacritice
  • Se va preciza forma de prezentare dorită – comunicare orală sau prezentare poster.
  • Se va afilia rezumatul uneia dintre temele majore

Titlu: scris cu majuscule, maxim 200 caractere
Numele şi prenumele autorilor (fără titluri academice, profesionale) cu sublinierea autorului prezentator
Afilierea autorilor: instituţia, oraşul în care activează autorii pe randuri separate pentru fiecare autor
Corpul rezumatului va cuprinde obligatoriu: introducere / obiectiv, material şi metode rezultate/concluzii, cuvinte cheie.
Nu sunt acceptate tabele sau grafice.
Font: Times New Roman corp de literă de 12 puncte, maxim 2000 caractere.

Prin trimiterea unui rezumat, toți autorii permit organizatorilor publicarea in materialele de congres si /sau pe site-ul web (și făcând acest lucru, certifică faptul că rezumatul este o lucrare originală).

Rezumatele trebuie încărcate până la termenul anunțat. După data limită nu vor mai fi luate în considerare.

Prezentatorii abstractelor acceptate nu vor fi scutiti de plata taxei de participare sau alte cheltuieli de calatorie ( cazare, transport, etc)

Autorii care prezintă rezumatele trebuie să fie participanți înregistrați.

Puteți trimite rezumatul numai pe profilul dvs. de utilizator introducând numele de utilizator și parola primite cu confirmarea înregistrării.

După terminarea încărcării, puteți previzualiza și corecta rezumatul până la data limita de încărcare a acestora.
Rezumatul poate fi revizuit și finalizat accesand contul dumneavoastra in profilul utilizatorului într-o etapă ulterioară (până la data limită de depunere). Verificați în detaliu abstractul pentru ortografie și gramatică, organizatorii il vor publica in forma transmisa.

Important: Vă rugăm să rețineți că numai incarcarea ELECTRONICA ON-LINE va fi acceptată. Rezumatele trimise prin email nu vor fi examinate.

Contact

Logos Consult SRL - Secretariat organizatoric

Mihaela Agaficioaie
Mobile phone: +40722510567

Email: office@pneumologiepediatrica2020.ro