a 9-a Conferință Națională de Pneumologie Pediatrică
Eveniment virtual
Joi, 1 octombrie – Sâmbătă 3 octombrie, 2020

Abstract

SINDROMUL DE DETRESĂ RESPIRATORIE ACUTĂ ŞI INFECŢIA CU VIRUSUL SARS COV-2 LA COPIL

TATIANA CIOMÂRTAN

1. Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului“Alessandrescu-Rusescu” București,

2. UMF “Carol Davila”

Sindromul de detresă respiratorie acută (SDRA) este o leziune pulmonară acută inflamatorie difuză manifestată prin insuficienţă respiratorie, cu hipoxemie şi infiltrate pulmonare bilaterale care au ca substrat morfologic în faza acută leziuni alveolare difuze (edem, inflamaţie, membrane hialine şi hemoragii). SDRA apare în prima săptămână de la debutul unei afecţiuni pulmonare sau extrapulmonare, în absenţa unor semne de insuficienţă cardiacă sau supraîncărcare volemică.

În contextul pandemiei COVID-19, infecţia cu virusul SARS Cov-2 asociază deseori, la adulţi, SDRA care evoluează sever, cu hipoxemie gravă şi risc crescut de mortalitate.

În SDRA clasic au fost descrise trei stadii evolutive – exudativ, proliferativ şi fibrotic, fenomenele inflamatorii predominând la nivel pulmonar. În SDRA asociat COVID-19 s-au constatat diferenţe semnificative în unele cazuri, cu predominanţa leziunilor vasculare endoteliale, atât la nivel sistemic, cât şi la cel pulmonar.

În SDRA asociat COVID-19 edemul este prezent mai mult la nivel interstiţial, decât alveolar, ca în SDRA clasic. Au fost propuse două tipuri de evoluţie: tipul L – cu elastanţă pulmonară scăzută, complianţă crescută şi fără răspuns la suportul ventilator cu PEEP crescut – aceşti pacienţi se stabilizează, de regulă, fără deteriorare ulterioară; tipul H – cu elastanţă pulmonară crescută, complianţă scăzută, opacităţi difuze de tip “geam mat” vizibile tomografic – aceşti pacienţi răspund la ventilaţia cu PEEP crescut şi au evoluţie asemănătoare cu cea a SDRA clasic. Au fost descrise şi cazuri cu tablou intermediar, între aceste două extreme.

Infecţia SARS Cov-2 la copii are în general evoluţie mai blândă decât cea de la adulţi, dar la adolescenţi au fost descrise cazuri critice, cu sindrom inflamator multisistemic generat de “furtuna de citokine”. Deşi mult mai rar întâlnit până în prezent la copil, SDRA asociat COVID-19 poate pune probleme terapeutice importante, strategia ventilatorie trebuie să fie adaptată la informaţiile despre mecanica pulmonară furnizate de aparatele de ventilaţie performante disponibile în prezent.

Riscul de mortalitate rămâne considerabil, în ciuda marilor progrese obţinute în suportul ventilator, şi variază în funcţie de severitatea SDRA, etiologia acestuia şi existenţa unor comorbidităţi asociate.

Pandemia COVID-19, prin numărul mare de persoane afectate, oferă, în mod cu totul excepţional, o bază de date impresionantă, a cărei analiză atentă ne va permite să cunoaştem mai bine multiplele sale faţete, atât la adulţi, cât şi la copii.


13|tatianaciomartan@yahoo.co.uk
A 9-a Conferință Națională de Pneumologie Pediatrică
Joi, 1 octombrie – Sâmbătă 3 octombrie, 2020

Contact

Logos Consult SRL - Secretariat organizatoric

Mihaela Agaficioaie
Mobile phone: +40722510567

Email: office@pneumologiepediatrica2020.ro