a 9-a Conferință Națională de Pneumologie Pediatrică
Eveniment virtual
Joi, 1 octombrie – Sâmbătă 3 octombrie, 2020

Abstract

RO. PNEUMONIA STAFILOCOCICǍ O PROVOCARE CONTINUǍ PENTRU PEDIATRU- PREZENTARE DE CAZ EN. STAPHYLOCOCCAL PNEUMONIA, A CONTINUOUS CHALLENGE FOR PEDIATRICIAN – CASE REPORT

Nicoleta-Ana Tomșa¹, Lorena Elena Meliț¹˒², Gabriela Bucur¹, Oana-Cristina Mărginean¹˒² , Iunius Simu³˒².

RO. 

¹Clinica Pediatrie, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș, România

²Univesitatea de Medicină, Farmacie, Ştiințe și Tehnologie ,,G.E.Palade”, Târgu-Mureș, România

³Clinica de Radiologie și Imagistică Medicală, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș, România

EN. 

¹Pediatrics Clinic, Emergency Clinical County Hospital, Târgu-Mureș, Romania

²,,G.E. Palade” University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology, Târgu-Mureș, Romania

³Radiology and Medical Imaging Clinic, Emergency Clinical County Hospital, Târgu-Mureș, Romania

RO.

Introducere. Pneumonia stafilococică, determinată de Staphylococcus aureus este mai frecventă la sugar și copilul mic, având o rată de mortalitate de 12-15%. Diagnosticul etiologic poate reprezenta o provocare ținând cont că hemoculturile sunt pozitive doar in 20-40% din cazuri. Evaluarea modificărilor radiologice în dinamică pot avea un rol major în stabilirea diagnosticului.  

Scopul lucrării este de a sublinia dificultățile de diagnostic într-un caz de pneumonie stafilococică la copil.

Material și metoda. Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 2 ani și 6 luni, internat în clinica noastră pentru hiperpirexie, tuse productivă, rinoree și inapetență, cu debut de 6 zile, fiind tratat ambulator, însă fără ameliorare.

Rezultate. Anamneza a evidențiat naștere la 33-34 săptămâni gestaționale, antecedente personale patologice nesemnificative și un mediu de viață precar. Examenul obiectiv a arătat stare generală influențată, facies palid, suferind, febră (38,8⁰C), tuse productivă, rinoree, murmur vezicular diminuat pe dreapta, SaO₂ 97%. Analizele de laborator au arătat leucocitoză (21.120/mm3) cu neutrofilie (72%), markeri inflamatori pozitivi (PCR 107 mg/l, VSH 80 mm/h), iar radiografia toracică a pus în evidenta un focar congestiv lob inferior drept. Hemocultura a fost negativă, astfel că se inițiază tratament antibiotic empiric (Ceftriaxonă) și simptomatic, cu ameliorarea simptomatologiei. După 72 de ore, starea generală redevine influențată, cu reapariția febrei (38,4⁰C), iar radiografia toracică arată o zonă de condensare bazal drept asociind colecție pleurală inchistată. Consultul de chirurgie pediatrică a solicitat efectuarea CT toracic cu evidențierea unor pneumatocele grupate subpleural cu arii de hiperinflație lobulară. Pe baza tuturor acestor investigații și a evoluției, am stabilt diagnosticul de pneumonie stafilococică și am inițiat tratament cu Vancomicină, cu evoluție favorabilă.

Concluzii. Identificarea agentului etiologic poate fi dificilă în cazul copiilor mici cu pneumonie acută comunitară. Astfel, pneumonia stafilococică trebuie suspicionată atunci când elementele de anamneză, examenul clinic, evoluția și aspectul radiologic în dinamică sunt sugestive pentru a institui cât mai prompt un tratament adecvat.

Cuvinte cheie: pneumonia stafilococicǎ, copil, diganostic.

EN.

Introduction. Staphylococcal pneumonia, determined by Staphylococcus aureus is more frequent in infant and small child, presenting a mortality rate of 12-15%. The etiologic diagnosis might be a challenge taking into account that blood cultures are positive only in 20-40% of the cases. The assessment of radiologic changes in dynamics might have a major role in establishing the diagnosis.   

The aim of the paper is to underline the diagnostic difficulties in a case of pneumococcal staphylococcal in child.

Material and methods. We present the case of a 2 years and 6-month-old male child, admitted in our clinic for high fever, productive fever, rhinorrhea and loss of appetite for 6 days, being treated ambulatory with antibiotic and symptomatic drugs, but without improvement.  

Results . The history revealed preterm birth, at 33-34 gestational weeks, no significant pathologies and a poor life environment. The clinical exam showed influenced general status, pallor, fever (38.8⁰C), productive cough, diminished respiratory sound on the right side, SO₂ 97%. The laboratory tests pointed out leukocytosis (21.120/mm3) with neutrophilia (72%), positive inflammatory biomarkers (CRP 107 mg/l, ESR 80 mm/h), and the chest X-ray showed an opacity within the right inferior lobe. The blood culture was negative, thus we initiated empirical antibiotic (Ceftriaxone) and symptomatic, with favorable evolution. After 72 hours, the general status worsens, presenting fever (38.4⁰C), and the chest X-ray showed also secluded pleural effusion. The pediatric surgery consult solicitated a thoracic CT pointing out grouped subpleural pneumatoceles with areas of lobular hyperinflation. Based on all these investigations and the evolution, we established the diagnosis of staphylococcal pneumonia and we initiated treatment with Vancomycin, with favorable evolution.

Conclusions. The identification of the etiology might be difficult in small children with community-acquired pneumonia. Thus, staphylococcal pneumonia must be suspicioned when the anamnesis, clinical exam, evolution and radiology aspect in dynamics are suggestive in order to administer an early proper treatment.

Keywords: staphylococcal pneumonia, child, diagnosis.


19|tomsa.nicoleta@yahoo.com
A 9-a Conferință Națională de Pneumologie Pediatrică
Joi, 1 octombrie – Sâmbătă 3 octombrie, 2020

Contact

Logos Consult SRL - Secretariat organizatoric

Mihaela Agaficioaie
Mobile phone: +40722510567

Email: office@pneumologiepediatrica2020.ro