a 9-a Conferință Națională de Pneumologie Pediatrică
Eveniment virtual
Joi, 1 octombrie – Sâmbătă 3 octombrie, 2020

Abstract

SPIROMETRIA LA COPILUL CU ASTM BRONȘIC

Paraschiva CHERECHEȘ-PANȚA

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Dpt IX-Disciplina Pediatrie 3

Introducere. Afecțiunile cronice impun utilizarea unor parametrii obiectivi care coroborați cu cei subiectivi constituie fundamentul ajutării terapiei. La copilul cu astm bronșic probele funcționale respiratorii constituie un instrument util de urmărire a pacientului, alături de datele clinice (numărul exacerbărilor, prezența simptomelor intercritic, necesarul de medicație bronhodilatatoare), și de chestionarul asupra controlului bolii (ACT, asthma control test) sau de calitate a vieții.

Obiectiv. Urmărirea parametrilor de calitate ai înregistrării spirogramelor atât pe curba flux-volum cât și pe curba volum-timp la copilul cu astm bronșic.

Material și metodă. Am analizat spirometria efectuată la 158 pacienți, majoritatea cu astm bronșic, la care s-a efectuat această învestigație în perioada septembrie 2019 - iulie 2020 în Clinica Pediatrie III Cluj-Napoca.

Rezultate. Cei 158 pacienți incluși în lotul de studiu, au fost analizați diferențiat pe grupe de vârstă: 97 copii cu vârsta între 5-10 ani și 61 copii cu vârsta ≥11 ani, cu o medie a vârstei lotului de 10,6±3,5 ani. Am analizat toți parametrii de calitate ai spirogramelor. Singurul parametru pentru care s-a înregistrat diferență semnificativă statistic a fost durata expirului. Aceasta trebuie să fie de minim 3 secunde la copiii sub 10 ani, respectiv de minim 6 secunde la pacienții cu vârsta peste 11 ani. La grupa de pacienți sub 10 ani doar 37 copii au reușit să continue expirul pe o durată de minim 3 secunde, reprezentând 44% din lot. Un număr de 41 de pacienți (64,1%) cu vârsta peste 11 ani au avut o durată a expirului de peste 6 secunde (p=0,003).

Concluzii. Efectuarea spirometriei la copil este facilă la nivelul cabinetelor de pediatrie, de pneumologie pediatrică sau a centrelor de exlorare funcțională respiratorie. Pentru  deveni un parametru de calitate a aprecierii evoluției în timp a copilului, trebuie interpretate doar spirogramele care îndeplinesc parametrii impuși de standardele internaționale.


20|pusacherechespanta@gmail.com
A 9-a Conferință Națională de Pneumologie Pediatrică
Joi, 1 octombrie – Sâmbătă 3 octombrie, 2020

Contact

Logos Consult SRL - Secretariat organizatoric

Mihaela Agaficioaie
Mobile phone: +40722510567

Email: office@pneumologiepediatrica2020.ro