a 9-a Conferință Națională de Pneumologie Pediatrică
Eveniment virtual
Joi, 1 octombrie – Sâmbătă 3 octombrie, 2020

Abstract

IMPACTUL POLUĂRII SI FUMATULUI ASUPRA DEZVOLTĂRII PLĂMÂNULUI LA COPIL

Ruxandra Ulmeanu, Alina Croitoru 

Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, Bucuresti

Poluarea aerului și fumul de țigară au un impact substanțial asupra dezvoltării plămânilor atât în perioada pre și postnatală. Particulele dăunătoare din fumul de tutun (inclusiv fumatul second-hand și e-țigara electronică) pot traversa bariera placentară, ceea ce duce la scăderea funcției pulmonare, infecții respiratorii și un risc crescut de astm în copilărie. Expunerea in-utero la poluanții atmosferici poate duce la naștere prematură, greutate la naștere mai mică și defecte de dezvoltare pulmonare. Prezența NO2, SO2 și PM10 în perioada prenatală a fost asociată cu riscul de a dezvolta astm și în perioada postnatală cu o creștere mai mică a funcției pulmonare (FEV1). Rapoartele și cercetările în acest domeniu continuă, iar expunerile dăunătoare ale mediului sunt o componentă cheie în dezvoltarea strategiilor viitoare pentru sistemele de îngrijire a sănătății.

Impact of pollution and smoking on lung development in children

Air pollution and tobacco smoke have a substantial impact on the lungs development during both pre- and postnatal period. The harmful particles from the tobacco smoke (includind second hand smoking and e-cigarette) can cross the placental barrier, leading to decreased pulmonary function, respiratory infections, and an increased risk of asthma in childhood. In-utero exposure to air pollutants can lead to preterm birth, lower birth weight, and lung developmental defects. The presence of NO2, SO2, and PM10   in prenatal period was associated with the risk of developing asthma and in postnatal period with a lower increase in lung function (FEV1). The reports and research in this field continues and harmful environmental exposures is a key component in developing future strategies for health care systems.

 

 


33|haulicaalina@yahoo.com
A 9-a Conferință Națională de Pneumologie Pediatrică
Joi, 1 octombrie – Sâmbătă 3 octombrie, 2020

Contact

Logos Consult SRL - Secretariat organizatoric

Mihaela Agaficioaie
Mobile phone: +40722510567

Email: office@pneumologiepediatrica2020.ro